Política de Privadesa (RGPD)

Responsable Tractament: TONI RIBAS VALL (RIBAS ÒPTICS) – 33883649A, amb domicili a  Rambla, 41.  08202 Sabadell. Telèfon 937259967 i mail: info@ribasoptics.com

Finalitat

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de poder complir amb la nostra relació comercial/prestació del servei, i realitzar la facturació del mateix/a.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial/prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

Comunicacions Comercials

Així mateix, i d’acord amb el seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres productes, serveis i novetats a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic info@ribasoptics.com o bé escrivint la paraula “BAIXA” en el cas de la missatgeria electrònica.

Període de Conservació

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

Destinataris

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat TONI RIBAS VALL (RIBAS ÒPTICS) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers. 

Drets

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament d’aquestes.